Jan Tilmans is van oorsprong zelf topsporter.
 
Hij speelde 20 jaar honkbal op het hoogste niveau bij Neptunus in Rotterdam en was de 1e speler van de club die voor het Nederlands honkbalteam uitkwam. Hij weet hij wat sporters en publiek beweegt.
 
Bij veel sportprojecten waarbij Jan betrokken was heeft hij die praktische (sport)ervaring vervolgens ingebracht. Het bureau Sportstill Agency beoordeelt projecten dan ook vooral op hun praktische haalbaarheid. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe accommodaties of om aanpassing van bestaande, die praktische ervaring gekoppeld aan een gedegen financiële (exploitatie)opzet staan voorop. Dus vooral geen theoretische benadering, maar een die puur op ervaring en expertise is gestoeld.

Sportstill Agency geeft niet alleen een eerlijk en oprecht advies, het wil ook graag betrokken zijn bij de realisatie van het project bv. door te kijken naar het ontwerp, de financiering en de exploitatieopzet. Sportstill Agency toetst de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van projecten altijd aan de hiervoor genoemde praktische ervaring(en).
 
Daarbij staat de exploitatiefase centraal. Omdat het bureau heeft aangetoond uiterst solide en betrouwbare exploitatieopzetten te kunnen maken, kunt u ervan verzekerd zijn dat wanneer Sportstill Agency een advies geeft, dit ook een haalbaar advies is.